ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
110/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top