Αρτεργατών 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.3.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών-αρτεργατών

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 7/4.3.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top