ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
452/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top