Βλασσόπουλος Γεώργιος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καικάτοχος διδακτορικού στο εργατικό δίκαιο με τίτλο διατριβής: «Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η τροποποιητική καταγγελία».

Ομιλεί άριστα αγγλικά, γερμανικά και πολύ καλά γαλλικά.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (2007).

Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες καθώς και σειρά άρθρων και σχολίων σε νομικά περιοδικά, ιδίως επί θεμάτων κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

Έχει συνεργαστεί ως νομικός με φορείς ιδίως του χώρου των εργασιακών σχέσεων, των τηλεπικοινωνιών, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης ΥΠΕΣΔΔΑ.

Διαθέτει αξιοσημείωτη διδακτική εμπειρία (ενδεικτικά: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης).

Μέλος Employment Committee της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005) και τεχνικός σύμβουλος σε εργαστήριο Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας – ILO στη Γενεύη (2009).

Μέλος Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) επί σειρά ετών καθώς και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ιδίως επί θεμάτων εργατικού, διοικητικού και κοινοτικού δικαίου), ενώ έχει διατελέσει συνεργάτης νομικών περιοδικών.

Go to top