Γ.Γ.Ε. ΠΑΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Γ.Γ.Ε. ΠΑΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε. (Ξενοδοχείο TIGAKI'S STAR)

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
171/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top