Γυφτόπουλος Αντώνης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964.

Πτυχιούχος του Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (1986) καθώς και του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1988).Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής του ΑΠΘ- Υποτροφία Ιδρύματος Α. Ωνάση και μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Institute of Social Studies (The Hague, The Netherlands) στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο και στη Διεθνή Οικονομική Οργάνωση και Ανάπτυξη- Υποτροφία NUFFIC. 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, από το 2004. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1991 μέχρι σήμερα στελέχωσε, οργάνωσε και διευθύνει το δικηγορικό του γραφείο στη Θεσσαλονίκη το οποίο αναλαμβάνει υποθέσεις εμπορικού, αστικού και εργατικού δικαίου. 

 

Go to top