Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.(28/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:15/29.7.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top