Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 2015

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ - (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων).

 

Έτος: 
2 015
Πράξη Κατάθεσης: 
204/2015
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top