Διαγνωστικών κέντρων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.7.2008) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2008

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 101/31.7.08)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 74596/3557/29.10.2008 (ΦΕΚ Β 2280/10.11.2008) Υποχρεωτική από: 31.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top