Διαγνωστικών κέντρων 2011

Περιγραφή: 

Δ.Α.20/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας.

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας:12/22.11.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top