Διεθνές Συνέδριο Ο.ΜΕ.Δ. στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) & οι Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) & Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας του Ο.ΜΕ.Δ., διοργάνωσαν Διεθνές Συνέδριο, με θέμα

“Σύγχρονες τάσεις της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης στα Βαλκάνια & στη Ν.Α. Ευρώπη”

το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Δείτε εδώ την αφίσα της εκδήλωσης

Δείτε εδώ την πρόσκληση για την εκδήλωση

Δείτε εδώ τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Organisation for Mediation and Arbitration (O.ME.D.) & the Law Schools of Athens (NKUA) and Thessaloniki (AUTH) Universities
on the occasion of the 30th Anniversary of the functioning of O.ME.D. organized an International Conference on

“Recent trends of Collective Bargaining in Balkan & South-Eastern European States”

On Saturday 12th March, 2022 in Teloglion Foundation – Agiou Dimitriou 159 A, Thessaloniki, Greece

For additional information you may contact us at [email protected]

Download the program

Download the poster

Download the invitation

Download the Proceedings 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09:30 – 10:00

Εγγραφές

 

10:00 – 10:30

Έναρξη Συνεδρίου

 

Προεδρεύων

Καθ. Άγγελος Στεργίου, Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

10:30 – 10:50

Ελλάδα

Ομ. Καθ. Κώστας Παπαδημητρίου, Νομική Σχολή Αθηνών

10:50 – 11:10

Σερβία

Καθ. Senad Jašarević, Πανεπιστήμιο Novi Sad Σερβίας

11:10 – 11:30

Κύπρος

Καθ. Νίκος Τριμικλινιώτης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

11:30 – 12:00

Διάλειμμα

 

Προεδρεύουσα

Μαρία Χασιρτζόγλου, Αρεοπαγίτης

12:00 – 12:20

Βουλγαρία

Καθ. Krassimira Sredkova,

Sofia University St. Kliment Ohridski

12:20 – 12:40

Μαυροβούνιο

Καθ. Vesna Simović - Zvicer, University of Montenegro

12:40 – 13:00

Κροατία

Καθ. Ivana Grgurev, University of Zagreb

13:00 – 13:30

Συζήτηση

 

13:30 – 15:00

Ελαφρύ Γεύμα

 

Προεδρεύων

Ομ. Καθ. Κώστας Παπαδημητρίου, Νομικής Σχολής Αθηνών

15:00 – 15:20

Σλοβενία

Καθ. Luka Tičar, University of Ljubljana

15:20 – 15:40

Βόρεια Μακεδονία

Καθ. Aleksandar Ristovski, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

15:40 – 16:00

Τουρκία

Καθ. Kübra Dogan Yenisey, Istanbul Bilgi University

16:00 – 16:20

Ρουμανία

Καθ. Raluca Dimitriu, Bucharest University of Economic Studies

16:20 – 16:50

Συζήτηση

 

16:50 – 17:10

Συμπεράσματα Συνεδρίου

Ομ. Καθ. Ιωάννης Κουκιάδης, Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

17:15

Κλείσιμο Συνεδρίου

 

 

 

PROGRAM

09:30 – 10:00

Registration

 

10:00 – 10:30

Conference Opening

 

Chairman

Prof. Angelos Stergiou, University of Thessaloniki

10:30 – 10:50

Greece

Prof.  Costas Papadimitriou, University of Athens

10:50 – 11:10

Serbia

Prof. Senad Jašarević, University of Novi Sad

11:10 – 11:30

Cyprus

Prof. Nicos Trimikliniotis, University of Nicosia

11:30 – 12:00

Coffee Break

 

Chairman

Judge Maria Chassirtzoglou, Member of the Greek Supreme Court (Areios Pagos)

12:00 – 12:20

Bulgaria

Prof. Krassimira Sredkova,

Sofia University St. Kliment Ohridski

12:20 – 12:40

Montenegro

Prof. Vesna Simović, University of Montenegro

12:40 – 13:00

Croatia

Prof. Ivana Grgurev, University of Zagreb

13:00 – 13:30

Discussion

 

13:30 – 15:00

Light Lunch

 

Chairman

Prof. Costas Papadimitriou, University of Athens

15:00 – 15:20

Slovenia

Prof. Luka Tičar, University of Ljubljana

15:20 – 15:40

North Macedonia

Prof. Aleksandar Ristovski, Cyril and Methodius’ University in Skopje

15:40 – 16:00

Turkey

Prof. Kübra Dogan Yenisey, Istanbul Bilgi University

16:00 – 16:20

Romania

Prof. Raluca Dimitriu, Bucharest University of Economic Studies

16:20 – 16:50

Discussion

 

16:50 – 17:10

Conclusions

Prof. Ioannis Koukiadis, University of Thessaloniki

17:15

Conference Closure

 

 

Go to top