ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2012 έως και 8ης Ιουλίου 2013)

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
849/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top