ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2016 έως και 8ης Ιουλίου 2017)

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
280/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top