Δ. ΖΑΡΡΑΣ - Κ. ΛΩΛΗΣ - Μ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 2010

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Δ. ΖΑΡΡΑΣ - Κ. ΛΩΛΗΣ - Μ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

(Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών Νομών ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ)

Έτος: 
2 010
Πράξη Κατάθεσης: 
119/2010
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top