Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.5.1998) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (διετής)

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 12/19.5.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top