Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2015

Περιγραφή: 

Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014
 

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:7/29.9.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top