Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2016

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2016

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:5/31.3.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top