ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων -εκτός των ηθοποιών- στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
95/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top