ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων -εκτός των ηθοποιών- στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Έτος: 
2 009
Πράξη Κατάθεσης: 
134/2009
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top