ΕΛΛΑΣΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΑΣΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
(ισχύει για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015)

Έτος: 
2 014
Πράξη Κατάθεσης: 
285/2014
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top