ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. "ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ" 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. "ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ"

αφορά τους εργαζόμενους στην πρώην ΕΒΟ Α.Ε. στο ΛΑΥΡΙΟ

Έτος: 
2 009
Πράξη Κατάθεσης: 
10/2009
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top