ΕΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2010

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης  ΕΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

(Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών Νομών ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ)

Έτος: 
2 010
Πράξη Κατάθεσης: 
112/2010
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top