Ζαχαρωδών προϊόντων 2022

Περιγραφή: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ - Σ.Σ.Ε. (30.3.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας (Π.Κ. 11/27.10.2020)

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 2/31.3.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top