Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2015

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(14.10.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα όλης της χώρας (ΠΟΣΕΗ)

 

 

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 10/26.10.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top