ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ¨Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. του ιδρύματος ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ¨Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΜΟΛΑΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
787/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top