ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ " Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ" ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. του ιδρύματος ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ " Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ" ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
721/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top