ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με δ.τ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
299/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top