ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ)

Έτος: 
2 009
Πράξη Κατάθεσης: 
138/2009
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top