Καρούζος Ιωάννης

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Τεργέστης (Ιταλία) στο Εργατικό δίκαιο, εργασιακές σχέσεις, Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. 

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Ιταλικά. 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς εργατικού δικαίου, εργασιακών σχέσεων, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ποινικού δικαίου (εργασιακών και υπαλληλικών εγκλημάτων), διοικητικού δικαίου (δημοσιοϋπαλληλικών παροχών και επιδομάτων).

Έχει πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, στην παροχή νομικών συμβουλών σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Υπήρξε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

Έχει δημοσιεύσεις πολυάριθμων άρθρων και μελετών σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

 
Go to top