Κλινικών 2014

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (19.9.2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών.

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας.11/22.9.2014)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top