Κλινικών 2016

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Α΄ ΒΑΘΜΙΑ) 3/2016  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών για τα έτη 2015-2016

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Η επιλογή " υπολογίστε το μισθό σας!" αφορά τις μισθολογικές ρυθμίσεις της Δ.Α. (Β΄ ΒΑΘΜΙΑ)3/2015

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:3/28.3.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top