Κλινικών 2017

Περιγραφή: 

Δ.Α.(Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 3/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:1/8.2.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top