ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
με διακριτικό τίτλο NUNA TAK (καφενείο)

Έτος: 
2 014
Πράξη Κατάθεσης: 
23/2014
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top