ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΖΑΜΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - (PRIVATE GUARD SECURITY) 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΖΑΜΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - (PRIVATE GUARD SECURITY)

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
76/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top