Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
791/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top