Λειτουργία Γραφείου Ο.ΜΕ.Δ. Θεσσαλονίκης 1/8 έως 19/8/2022

Το γραφείο του Ο.ΜΕ.Δ. στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα 1/8 έως την Παρασκευή 19/8 θα εξυπηρετείται από την Έδρα του Οργανισμού, στην Αθήνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 210 8814922 ή στο [email protected]

Tags: 
Go to top