Μαλαγαρδή Αθηνά

Η Δρ. Αθηνά Μαλαγαρδή είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στο ατομικό και συλλογικό Εργατικό Δίκαιο από το 2000 και Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) από το 2011, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε διάφορους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας διευκολύνοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και οδηγώντας τα μέρη σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Εργάστηκε (2019-2020), ως Ανώτερη Εθνική Σύμβουλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης του ILO «υποστηρίζοντας την υλοποίηση του οδικού χάρτη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα», χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, συντονίζοντας το ως άνω πρόγραμμα και εκπροσωπώντας τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Από το 2016 έως το 2018 υπήρξε από την πλευρά της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), η Εθνική Συντονίστρια του ILO (National Program Officer) ως προς τα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, σχετικά με: i. την υποστήριξη της μετάβασης από την άτυπη στην τυπική οικονομία (2016-2017) ii. την υποστήριξη της εφαρμογής του οδικού χάρτη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (2018) και iii. την ενίσχυση του συστήματος Διοίκησης Εργασίας στην Ελλάδα (2017-2018).

Κατά τα έτη 2009-2011 υπηρέτησε ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και κατά τα έτη 2003-2007 ως ειδικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων.

Η Αθηνά Μαλαγαρδή είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πτυχιούχος του ιδίου Πανεπιστημίου.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά με μητρική της γλώσσα την ελληνική.

Έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια και διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα, όπως το Πανεπιστήμιο Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου και το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με έδρα το Τορίνο (ITC -ILO).

Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και μονογραφίες στο πεδίο του εργατικού δικαίου.

Go to top