ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
82/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top