Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 1999

Περιγραφή: 

ΔΑ 57/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις επεξεργασίας Μετάλλου όλης της χώρας

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 1/5.1.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top