ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
654/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top