Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Επιστημόνων Αποφοίτων ΑΕΙ (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εξομοιουμένων ειδικοτήτων ναυπηγών και ηλετκρονικών μηχανικών) που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουσδήποτε είδους όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:23/10.9.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top