Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2007

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 36/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/2.8.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 29852/1704/21.4.2008 (ΦΕΚ Β 839/15.5.2008) Υποχρεωτική από: 2.8.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top