Μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.  31.5.2022  Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 13/14.6.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top