Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 77/24.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13034/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 26.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top