Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας(διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 41/20.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 58032/2713/6.8.2008 (ΦΕΚ Β 1675/14.8.2008) Υποχρεωτική από: 20.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top