Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (25.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτικών Πρακτορειών και Γραφείων Ταξιδιών όλης της Χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 131/14.10.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top