Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.9.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

 

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 23/16.9.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top