Ξενοδοχοϋπαλλήλων 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 10/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων
όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 6/3.5.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14286/27.12.2001 (ΦΕΚ Β 22/16.1.2002) Υποχρεωτική από: 3.5.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top