Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2015

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.3.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/4.5.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top