Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών - Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Αντλιών Σκυροδέματος περιοχής Ν. Αττικής

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 25/29.3.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top